Posts

SIMPANAN ELOHIM YAHWEH 50 JUTA

Image
Setelah sekitar sebulan di kota Malang, saya ke kota Blitar sekitar 5 hari, lalu pagi tadi masuk ke kota Tulungagung. Di warung kopi kebetulan bertemu dengan seorang muda Kristen yang sedang membuka laptopnya dan sepintasan saya melihat gambar salib di laptopnya, maka saya sapa dan berkenalan. Rupanya dia sedang membaca topik tentang 144.000 orang Israel yang diselamatkan. Dia pikir 144.000 orang itu adalah orang-orang Yahudi rohani, yaitu orang-orang Kristen yang dari berbagai bangsa. Memang seperti itulah yang diajarkan oleh pendeta-pendeta sesat dengan berdasarkan perkataan rasul Paulus ini;

Rm. 2:29Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.

Kata ayat itu, Yahudi sejati adalah yang tidak nampak Keyahudiannya, artinya Keyahudian sudah tidak penting. Benarkah? Mari kita lihat ayat lainnya;

Roma

3:1Jika dem…

PERUMPAMAAN YESHUA

MENGAPA KITA MEMULIAKAN YESHUA?

HALO APA KABAR?

RASUL PAULUS TIDAK BERDASARKAN FIRMAN

Image
2Korintus 11:17Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan, bahwa ia boleh bermegah.

Menurut kalimat di atas, apa yang dikatakan rasul Paulus menurut pengakuannya sendiri adalah tidak berdasarkan Firman TUHAN. Dan rasul Paulus menyatakan dirinya adalah orang yang bodoh, yang berkeyakinan dirinya boleh berbangga hati. Maksudnya, sekalipun orang bodoh, rasul Paulus merasa mempunyai hak juga untuk berbangga dengan kebodohannya. Tapi apa benar rasul Paulus itu orang bodoh, jika tulisannya memenuhi kitab Perjanjian Baru, yang 27 kitab itu, 14 kitabnya adalah tulisannya? Masak orang yang bisa menulis dan tulisannya diakui banyak orang itu termasuk orang bodoh?

Dalam berbahasa kita mengenal berbagai macam gaya bahasa atau majas. Salah satunya adalah majas pertentangan litotes, yaitu gaya bahasa mengurangi atau mengecilkan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan kerendahan hati …

KRISTEN ITU ISLAM ATAU ISLAM ITU KRISTEN?

Image
JAWABAN SAYA: 1.JIKA NAMA GOLONGAN AGAMA: Jika “Islam” yang dimaksud adalah berkenaan dengan nama golongan suatu agama, bukankah Al Qur’an sudah menggolong-golongkan ketiga agama itu? Al Qur’an menyebut agama Yahudi atau Taurat untuk pengikut nabi Musa, menyebut Nasrani atau Injil untuk pengikut nabi ISA, dan menyebut Islam atau Muslim untuk pengikut nabi Muhammad, maka bagaimanakah Al Qur’an juga menyebut semua golongan itu sebagai golongan agama Islam? Apakah agama Yahudi mengikuti syariatnya Muhammad? Apakah agama Nasrani mengikuti syariatnya Muhammad? Jika benar sebuah kitab suci terdapat 2 kalimat atau 2 ayat yang saling bertentangan, apakah istilahnya itu? Kontradiksi? Jika anda setuju dengan sebutan itu, tidakkah kontradiksi itu mengganggu kebenarannya karena membingungkan umat? Silahkan anda periksa dan simpulkan sendiri mengenai itu. Yahudi – Kristen – Islam, 3 golongan agama hendak anda satukan sebagai agama Islam; bukankah itu bentuk trinitas agama namanya? Apakah trinitas aga…

PELAJARAN MEMBACA NUBUATAN